Tên dự án Nippon Chemiphar, KCN VISIP 1, Bình Dương
Hạng mục Cổng lùa xếp lớp tự động
Địa chỉ
Chủ đầu tư Công ty Kajima Overseas Asia (KOA)
Giới thiệu Nippon Chemiphar, KCN VISIP 1, Bình Dương
CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN
QUẢNG CÁO ĐỐI TÁC
Hỗ trợ
Hỗ trợ trực tuyến